Gezins- en systeemtherapie

Wat betekent systeemtherapie binnen Praktijk Zij aan Zij?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Het wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste onderdeel is dat er samen met ouders en de kinderen onderzocht gaat worden hoe de omgeving invloed heeft op de zorgen die er zijn. Er komt aandacht voor de onderlinge interactie patronen in het gezin. Het doel van de systeemtherapie is meer bewust worden van de manier waarop men op elkaar reageert en vanuit hier samen kijken naar nieuwe en helpende interactie patronen.

Een systeemtherapeut brengt samen met het gezin in kaart hoe gezinsleden met elkaar omgaan. Ook kan gekeken worden naar patronen die zich van grootouder, op ouder en van ouder op kind herhalen. Op deze manier wordt samen met het gezin onderzocht waar de zorgen liggen en wat de gewenste veranderingen zijn. Vervolgens wordt gekeken naar de mogelijkheden tot verandering. Systeemtherapie kan er aan bijdragen dat gezinsleden elkaar beter gaan leren begrijpen.

Gezinsvaktherapie
Gezinsvaktherapie kan worden ingezet om de dynamiek van het gezin in kaart te brengen. Dit kan door middel van beeldende therapie of PMT. Op deze wijze worden de interactie patronen en communicatie patronen tussen de gezinsleden in beeld gebracht. Het biedt de mogelijkheid om als gezin nieuwe en positieve ervaringen op te doen. Er wordt een context gecreëerd waarin geoefend en ervaren mag worden.

Behandeling of begeleiding van het hele gezin kan dan op zijn plaats zijn. Onze orthopedagogen en systeemtherapeut/systeemtherapeutisch werkers denken graag mee.
De behandelingen of begeleidingen kunnen ook ingezet worden in combinatie met vaktherapeuten om meer zicht te krijgen op het gezin in actie’ en patronen samen te kunnen doorgronden.

Scroll naar boven