Klachtenregeling

Heb je opmerkingen of ben je niet tevreden?

Wij proberen je zo goed mogelijk te helpen. Wij werken volgens de Beroepscode van orthopedagogen en psychologen. Bezoek de website www.nvo.nl voor informatie hierover en de beroepscode. Deze code bevat morele en ethische regels die van groot belang zijn. Een groot deel van deze regels zijn ook vastgelegd in de wet. Te denken valt aan deskundigheid, verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid, informatieplicht en dossierplicht.
Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent of dat er vragen of opmerkingen zijn over onze diensten. Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wij gaan graag met je in gesprek. De klacht, je vraag of opmerking kan schriftelijk naar het mailadres: klacht@zijaanzij.info gestuurd worden.

Praktijk Zij aan Zij is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ).
Je kunt je klacht ook direct melden bij Klachtenportaal Zorg.

Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we elkaar beter begrijpen en zal de kwestie mogelijk op een fijne manier opgelost kunnen worden. Als je niet tevreden bent na het gesprek met je behandelaar dan kun je een gesprek aanvragen samen met de praktijkhouder en de behandelaar.

Daarnaast heeft elke gemeente beschikking over een vertrouwenspersoon jeugdhulp. Bij de gemeente is na te vragen wie je daarvoor kunt benaderen.

We zijn verplicht een jaarlijks klachtenoverzicht te tonen via onze site. Voor dit overzicht klikt u HIER.

Scroll naar boven