Cursus: De kunst van het gedragskundig vak

De kunst van het gedragskundig vak

Beroepscompetenties van de orthopedagoog en psycholoog in de praktijk.

Beschrijving: Orthopedagogen en psychologen worden wetenschappelijk opgeleid, met een gedegen opleiding waarbinnen theorie verbonden wordt aan praktijk. Verschillende beroepscompetenties komen aan de orde, zowel vanuit theorie als met een stage in de praktijk. Na vier jaar is de gedragskundige in brede zin vakbekwaam. Toch ervaren orthopedagogen en psychologen in de praktijk regelmatig een gevoel van handelingsverlegenheid als ze eenmaal echt aan het werk gaan. De kunst van het vak moet je immers in de praktijk nog leren. Binnen deze cursus verkennen we de zeven beroepscompetenties (zoals gebruikt in het beroepscompetentiemodel van de NVO en gebaseerd op het CanMeds-model) in de praktijk. Je leert theorie ten aanzien van verschillende werkwijzen of methodieken die in de praktijk veel gebruikt worden (zoals handelingsgerichte werken, met speciale aandacht voor het opstellen van een integratief beeld). Op deze manier wordt jouw inhoudelijke basis versterkt. Daarnaast gaan we in op de thema’s die passen bij andere beroepscompetenties, zoals de communicatieve vaardigheden in de communicatie met ouders, vaardigheden in de samenwerking en vaardigheden op het gebied van de organisatie. Binnen de volledige cursus is er veel ruimte om te leren met en van elkaar. Er is uitgebreid tijd voor het toepassen van het geleerde in jouw werkpraktijk en supervisie en reflectie maakt integraal onderdeel uit van deze cursus. Na deze cursus heb je kennisgemaakt met de kunst van het gedragskundig vak en ben je klaar voor het echte werk!  

Docenten:
Nanouk van Tol, NVO orthopedagoog-generalist
Anne Overeem, NVO orthopedagoog-generalist
Annemiek van den Born, orthopedagoog
Ratna van der Meer-Mohr, orthopedagoog-generalist
Shannon van Kerkhoff, psychomotore therapeut  

Data: De cursus omvat vier cursusdagen. De cursus staat nu drie keer gepland:  

  • Uitvoering 1: Woensdag 9 oktober, dinsdag 12 november, woensdag 20 november en dinsdag 3 december 2024 
  • Uitvoering 2: Woensdag 5 februari, dinsdag 4 maart, woensdag 19 maart en dinsdag 1 april 2025 
  • Uitvoering 3: Woensdag 7 mei, dinsdag 20 mei, woensdag 4 juni en dinsdag 9 september 2025 

Locatie: Willemsplein 2, 6811 KA Arnhem.

Kosten: De kosten voor deze cursus bedragen € 1200,-. De trainingskosten zijn wegens CRKBO-registratie vrijgesteld van BTW. De training gaat door bij een minimale groepsgrootte van 8 personen. De groep bestaat maximaal uit 12 personen. De cursus is inclusief verplichte literatuur (zie het draaiboek), deze wordt vooraf beschikbaar gemaakt voor de deelnemers, en inclusief een lunch. Op alle cursussen van de Zij aan Zij Academie zijn de algemene voorwaarden van toepassing.  

Accreditatie: Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP / NVO en daarmee ook voor het SKJ. Om in aanmerking te komen voor accreditatie moet je minimaal 90 procent aanwezig zijn geweest en de eindopdracht met positieve feedback hebben afgerond. 

Aanmelding: Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar academie@zijaanzij.info. Vermeld in de mail je naam, contactgegevens, accreditatienummer(s) en vereniging(en) waarvoor je accreditatie wilt aanvragen. Laat weten welke uitvoering je aan wilt sluiten. Vermeld ook eventuele bijzonderheden ten aanzien van de lunch.  

Hier is het draaiboek te vinden.

Scroll naar boven