Dyslexie ED-onderzoek

vrouw kijkt op van boek

Lees- en spellingmoeilijkheden, algemeen leerprobleem of dyslexie?

Bij een dyslexie onderzoek wordt er gekeken naar het lezen en spellen. Het kan zijn dat de lees- en spellingmoeilijkheden van het kind veroorzaakt worden door dyslexie, door een algemeen leerprobleem of door enkel lees- en spellingmoeilijkheden. Om dit te kunnen doen hebben we verschillende achtergrond gegevens nodig (dossieronderzoek). Daarnaast gaan we uiteraard met ouders en eventueel het kind in gesprek (startgesprek).

Als we alle gegevens bekeken hebben dan gaan we een onderzoeksdatum plannen. Over het algemeen plannen we twee onderzoeksdagen in. Een van de dagen wordt gevuld met een intelligentie onderzoek en op de tweede dag gaan we het lees- en spellingsniveau bepalen en gaan we kijken naar achterliggende cognitieve vaardigheden. Wanneer er bij u kind al een intelligentie onderzoek heeft plaatsgevonden dan gaan we uiteraard bekijken of de gegevens hieruit gebruikt kunnen worden zodat er geen dubbel werk gedaan wordt. Ongeveer twee weken na de laatste onderzoeksdag wordt een gesprek ingepland waarbij we de resultaten uit het onderzoek bespreken (adviesgesprek).

Mogelijk uitkomsten van het dyslexieonderzoek:

  • Ernstige Dyslexie: een kind krijgt een dyslexieverklaring en een indicatie voor vergoede behandeling
  • Dyslexie, maar deze staat niet op de voorgrond: een kind krijgt wel een dyslexieverklaring maar geen indicatie voor vergoede behandeling. Ouders kunnen ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen.
  • Geen dyslexie: andere problemen veroorzaken de lees- en spellingproblemen: er wordt advies gegeven over de vervolgstappen.

Wanneer geen sprake is van dyslexie dan kunnen we nog steeds adviseren en meedenken over hulpmiddelen en begeleidingsvormen. Wanneer er dyslexie uit het onderzoek komt dan krijgt uw kind een dyslexieverklaring.  Hiermee komt uw kind in aanmerking voor verschillende hulpmiddelen. We adviseren altijd om hierover ook met school in gesprek te gaan wat hun mogelijkheden en voorkeuren in de hulpmiddelen zijn. Wanneer er sprake is van dyslexie dan is het helpend om te kiezen voor een (eventueel vergoed) behandelingstraject,  bij een dyslexiespecialist (NKD geregistreerd).

Scroll naar boven