Zij aan Zij Academie

De praktijk is al langere tijd bezig met het organiseren van interne scholingen. Daarnaast bieden verschillende collega’s al langere tijd scholing aan externen, bijvoorbeeld in het kader van de opleidingen tot orthopedagoog-generalist. Dit is een succes en over de jaren steeds verder uitgebreid. Per 2024 maken we de keuze om het aanbieden van het onderwijs onder te brengen in een apart organisatie-onderdeel: de Zij aan Zij Academie.  Op deze manier wordt de kennis eenvoudiger toegankelijk voor externen.

Vanuit onze algemene visie richten wij ons specifiek op het bieden van scholingen aan het brede professionele systeem rondom kinderen, jongeren en hun gezinssysteem. Ook binnen het onderwijs werken we transparant en zij aan zij met de ander. Onze missie is het opleiden van professionals zodat zij hoogwaardige zorg en onderwijs kunnen bieden aan kinderen, jeugdigen en hun systeem. We willen hierbij een breed aanbod realiseren, met een brede doelgroep professionals (van peuterspeelzaalmedewerkers tot post-academisch geschoolde gedragskundigen). Ook willen we graag een breedte in de leervorm aanbieden (van werkbegeleiding en supervisie tot meerdaagse cursussen). De ambitie op de lange termijn is het aanbieden van een meerjarige opleiding.

We willen op deze manier onze passie voor ons vak in combinatie met alle maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen delen!

 

Wil je meedoen aan een training, workshop, supervisie of lezing?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar academie@zijaanzij.info.

Scroll naar boven