Scholen en SWV

Ook binnen en voor het onderwijs is Praktijk Zij aan Zij actief. Wij worden vaak ingeschakeld door scholen of door onderwijsprofessionals. Ook doen samenwerkingsverbanden en schoolbesturen een beroep op onze expertise.

Wij werken en denken handelingsgericht (HGW en  HGD). Dat betekent dat we altijd transparant werken en doen wat nodig is. Korte lijnen en betrokkenheid van leerling, ouders en leerkracht vinden we belangrijk. We brengen de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften op inzichtelijke en positieve wijze in beeld en geven eerlijk en bruikbaar advies.

Wij kunnen zowel op school als op een van onze praktijklocaties diagnostisch onderzoek doen bij (individuele) leerlingen. Ook geven wij individuele en groepsgewijze begeleiding en behandeling.

 • Intelligentieonderzoek
 • Individuele en groepsgewijze niveaubepaling groep 8 (NIO)
 • Dyslexie-onderzoek en behandeling (ook ED)
 • Onderzoek naar dyscalculie en automatiseringsproblemen
 • TOS
 • Aandachts- en concentratieproblematiek
 • Prikkelverwerking en sensorische over- of ondergevoeligheid
 • (faal)angst en laag zelfbeeld
 • Sociale en emotionele problemen
 • Overige leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek
 • Psychomotorische- en beeldende therapie

Ook voor de school als geheel kunnen wij veel betekenen.

 • Beleidsadvisering en beleidsvorming. Bijvoorbeeld omtrent het dyslexiebeleid.
 • Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s)
 • Dossiervorming voor dyslexiescreening en doorverwijzing.
 • Schoolmaatschappelijk werk

Aan schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bieden wij onder andere de volgende diensten.

 • Lid zijn van het MDO omtrent specifieke casuïstiek en doorverwijzing (toeleiding, ondersteuningsprofielen en toelaatbaarheidsverklaringen)
 • Poortwachtersfunctie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (ED)

Neem gerust contact met ons op wanneer u benieuwd bent wat wij voor u kunnen betekenen!

Scroll naar boven