Dyslexiebehandeling ED

Dyslexiebehandeling ED

Wanneer er Ernstige Dyslexie (ED) uit het onderzoek komt, heeft een leerling recht op vergoede behandeling. Bij de behandeling staat het lees- en spellingniveau centraal, maar wordt ook aandacht gegeven aan psycho-educatie (wat is dyslexie eigenlijk?) en de achterliggende cognitieve vaardigheden. De dyslexie behandeling bij ernstige dyslexie (ED) is vaak sterk geprotocolleerd volgens richtlijnen van het NKD. (www.nkd.nl). Tijdens deze behandeling wordt wekelijks geoefend samen met de dyslexiebehandelaar. Daarnaast wordt verwacht dat de leerling nog vijf keer per week thuis oefent met de aangegeven oefeningen. De continuïteit van de behandeling is belangrijk. De behandelaar heeft wekelijks contact met het kind (en de ouder) en stemt de begeleiding goed op zijn of haar tempo en niveau af. Daarnaast is het oefenen thuis erg belangrijk. Een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald door minstens 5 keer per week twintig minuten te oefenen. De wekelijkse oefenstof wordt aangeboden met een oefenschema.

 

Scroll naar boven