(Psychodiagnostisch) onderzoek

(Psychodiagnostisch) onderzoek

Binnen de praktijk worden verschillende soorten onderzoek uitgevoerd. Samen met ouders en het kind wordt gekeken welke onderzoeksvraag er ligt en wat voor diagnostiek daar bij past. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan onderzoek (diagnostiek) naar:

 • Cognitieve capaciteiten (intelligentie): laag- of meerbegaafdheid
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
 • Leerproblemen
 • Sociaal- emotionele mogelijkheden
 • Neuropsychologische onderzoek:
  – aandacht, concentratie en taak-werkhouding
  – zelfsturende vaardigheden (executieve functies: zoals vaardigheden om gedrag te remmen, flexibel te schakelen, te plannen en organiseren, reguleren van emoties en het werkgeheugen)
  – visueel screenen (FON: www.info-fo.nl)

Ook wanneer er sprake is van meervoudige problematiek, kan het onderzoek vaak binnen de praktijk uitgevoerd worden. Er zijn verschillende collega’s met specifieke kennis aanwezig waardoor bovenstaande onderzoeken ook uitgevoerd kan worden bij kinderen met onder meer een licht verstandelijke beperking, taalontwikkelingsstoornissen of dove en slechthorende kinderen. Twijfelt u of de praktijk past bij uw onderzoeksvraag? U kunt altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen om uw vraag kort te bespreken.

Hoe verloopt zo’n onderzoekstraject ongeveer?
Een dergelijk onderzoek bestaat onder andere uit een gesprek met beide ouders over de ontwikkeling van het kind/de jongere. Dit kan uit één gesprek maar ook uit meerdere gesprekken bestaan.
Bij het onderzoek worden er ook diverse observaties gedaan (in overleg) om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden versus moeilijkheden van het kind/de jongere. Een observatie in de schoolse situatie kan vaak belangrijke informatie bieden. Er worden tevens verschillende vragenlijsten afgenomen, in te vullen door ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en het kind/de jongere zelf. Indien nodig en wenselijk kan er een DSM-5 classificatie worden afgegeven. Dit kan echter nooit het doel op zich zijn, maar juist een manier om het probleem en de last beter te duiden en te definiëren.

Scroll naar boven