AD(H)D- groep

ADHD-PMT groep psycho-educatie

De ADHD-groepstraining wordt aangeboden door een orthopedagoog en psychomotorisch therapeut. Dit betekent dat er tijdens de trainingen wordt afgewisseld tussen momenten van theorie en in beweging zijn door middel van ervaringsgerichte opdrachten. Op deze manier wordt er gewerkt aan verschillende doelstellingen. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten van de zelfcontrole, het aan voelen komen van oplopende spanning en positief leren denken. Daarnaast wordt er tevens voor de ouders psycho-educatie gegeven over ADHD middels twee ouderavonden.

Naast de leermomenten die de kinderen tijdens de training opdoen krijgen zij ook opdrachten mee om thuis aan de slag te gaan met de doelen van de training.

De training bestaat uit:

  • 5 groepstrainingen                       (1,5 uur)
  • 2 ouderavonden                           (1,5 uur)
  • 1 individuele evaluatie                (45 min)

(met ouders, betrokken orthopedagoog, en 1 van de groepstrainers)

Locatie:

De training kan gegeven worden op alle locaties van de praktijk. Zie onze kalender waar deze staan gepland.

Evaluaties

Individuele evaluaties worden apart gepland.
De data zijn te vinden onder de kalender!

Scroll naar boven