Over Zij aan Zij

Praktijk Zij aan Zij (opgericht in 2007) is een praktijk voor kind, adolescent, ouders & gezin. In onze praktijk wordt zowel onderzoek als behandeling geboden door orthopedagogen/(GZ)psychologen en (systeem)therapeuten. De behandeling kan individueel en in groepen worden gegeven. Daarnaast bieden wij opvoedingsondersteuning en verschillende themabijeenkomsten voor ouders. Tenslotte biedt de praktijk professionalisering voor externen, in de vorm van supervisie, werkbegeleiding en scholing van professionals.

Wij staan voor heldere, duidelijke adviezen en werken zoveel mogelijk oplossingsgericht. De praktijk werkt zonder interne wachtlijsten. We doen er alles aan onze wachttijden zo kort mogelijk te houden en gaan graag zo snel mogelijk van start. U kunt onder praktijkinformatie de actuele wachttijd bekijken.
Onze insteek is dat wanneer het kind/de jongere/het gezin vastloopt er ook direct hulp geboden moet kunnen worden. Meestal lukt het de jongere of het kind om zelfstandig ‘groot’ te worden. Wanneer die in ontwikkeling vastloopt kan soms (gezinsbrede) ondersteuning nodig zijn om weer verder te kunnen op de weg naar volwassenheid.

Elke ontwikkelingsfase of gebeurtenis zorgt voor verandering in het kind/adolescent of in zijn/haar omgeving (ouders, school, leeftijdsgenootjes). Het kan zijn dat zo’n verandering niet altijd even gemakkelijk verloopt. De orthopedagogen en therapeuten werken samen bij het omzetten van deze moeilijkheden in mógelijkheden door kortdurend, handelings- en oplossingsgericht te werken. Binnen de praktijk kunnen veelvoorkomende problemen (‘lasten’) behandeld worden (al dan niet vergoed). Daarnaast is het mogelijk om specifieke doelgroepen (zoals kinderen met een licht verstandelijk beperking, taalontwikkelingsstoornis of dove en slechthorende kinderen) aan te melden. Verschillende collega’s beschikken over specifieke expertise om ook bij deze specifieke doelgroepen diagnostiek en behandeling uit te voeren.

~~~

Als er sprake is van: 

  • ..het behandelen van een kind t.t.v. conflictueuze echtscheidingsproblematiek,
  • ..lopende rechtszaken,
  • ..de aanvraag voor een mediation traject,
  • ..de vraag om medicatie voor te schrijven,
  • ..ernstige suïcidaliteit of crisisgevoeligheid – de praktijk beschikt niet over een crisisdienst,
  • ..transculturele problematiek,

dan kunnen wij u helaas niet goed genoeg helpen en zullen wij proberen om met u meedenken waar u wel terecht kunt voor uw vraag.
Indien er vragen zijn over concentratie en aandacht zullen wij u vragen om het samenwerkingsverband te betrekken en in overleg te gaan met uw school(orthopedagoog). 

~~~

Omdat wij in de behandeling zo goed mogelijk willen aansluiten kan het soms nodig zijn om een andere discipline in te schakelen. Vandaar dat Praktijk Zij aan Zij aangesloten is bij regionale samenwerkingsverbanden en daarnaast regelmatig intervisies en netwerkbijeenkomsten bezoekt.

Over hoe wij werken is een video gemaakt. Om een indruk hiervan te krijgen kunt u deze hier of op ons Youtube kanaal bekijken!

Scroll naar boven