Ouderbegeleiding

Samenwerking met ouder(s) vinden wij erg belangrijk. Tijdens de ouderbegeleiding wordt onder andere besproken hoe het gaat met uw kind. En onderzoeken we ook samen wat u als ouder zou kunnen doen om uw kind verder te ondersteunen, naast de therapie. Tevens kan het zijn dat u als ouder vraagstukken heeft over de opvoeding van uw kind. Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en iedere ouder heeft wel eens een moment dat je het even niet meer weet. Hier kunnen we het samen over hebben, zodat u meer handvaten heeft om uw kind mogelijk beter te begrijpen en inzicht heeft hoe u hier het beste mee om kan gaan.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat we niet alles, wat er in de therapie besproken wordt door een jongere (boven 12 jaar) met de therapeut, mogen delen met ouders. Wij vertellen u graag hoe dit zit. We vinden het belangrijk dat een jongere zich veilig en vertrouwd voelt en open durft te zijn. We zullen ook met de jongere goede afspraken maken over wat er wel gedeeld mag (en soms moet) worden uit de therapie.

Scroll naar boven