Multidisciplinaire behandeling eetproblematiek

Multidisciplinaire programma voor kinderen met overgewicht

Programma door dik en dun

Heeft uw kind overgewicht? Zit uw kind niet goed in zijn vel en/of is er sprake van pesten? Dan is een multidisciplinaire aanpak wellicht gewenst. Een programma waarbij  niet alleen naar de voeding gekeken wordt, maar ook naar beweging en het welbevinden! De nauwe samenwerking met ouders (het gezin) is hierbij van belang. De algemene doelen zijn:

  • Het handhaven van het huidige lichaamsgewicht waardoor, door lengtegroei, op den duur de lichaamsverhoudingen worden genormaliseerd.
  • 1 uur dagelijkse lichaamsbeweging geïntegreerd in het dagelijks leven.
  • Het kind voelt zich meer competent, durft gezonder te kiezen.
  • Het kind en/of het gezin is in staat om een gezonde levensstijl te ontwikkelen (voeding en beweging).
  • de overstap naar een bewegings – of sportclub in de buurt wordt gemaakt

Praktijk Zij aan Zij werkt in het multidisciplinair behandelprogramma samen met kinderfysiotherapeuten ViaFysio en kinderdiëtist Sensire.
Behandelprogramma door dik en dun (gezondheidscentrumlentemorgen.nl)

FIT!

De multidisciplinaire programma voor kinderen/jongeren met overgewicht in Doetinchem is genaamd FIT! De samenwerking is met collega’s fysiotherapie en diëtiek op en rond onze locatie in Doetinchem. Tevens aangesloten bij JOGG Achterhoek-Doetinchem.

Multidisciplinaire programma voor eetstoornissen

Kritische Eters

Praktijk Zij aan Zij biedt vanuit een samenwerking met verschillende diëtisten een behandeling kritische eters aan in Arnhem. Deze module bestaat uit 3 (individuele) oudergesprekken en 1 groeps-workshop met ouder(s) en kind.

Hierin zullen we de volgende onderwerpen bespreken:
• Proces van sensorische informatieverwerking relateren aan voeding en voedingsproblemen.
• Eet en drinksituatie analyseren
• Hoe om te gaan met lastige situaties aan tafel rondom het eetgedrag?
• Hoe houd je het gezellig aan tafel en hoe ga je om met strijd?
• Wat zijn de kwetsbaarheden en kansen van jouw kind en hoe kan je er verder thuis mee aan de slag?

Eetstoornissen (≤18)

Naast de module kritische eters wordt er dit jaar ook op de Zij aan Zij-locatie in Arnhem gewerkt met het programma eetstoornissen (≤18). Hierbij worden we ondersteund door de Libraz Module (www.libraz.nl). Binnen deze module werken specialisten die veel ervaring hebben met kinderen en jongeren met eetstoornissen. Bij de aanmelding wordt bekeken of deze passend is bij onze praktijk middels een inschattingsgesprek met een specialist van de LibraZ Module en zal gedurende het traject vanuit deze module begeleiding en supervisie worden geboden aan onze medewerkers.

Binnen het behandeltraject bij Praktijk Zij aan Zij wordt met meerdere disciplines behandeling geboden. Hierbij ligt de nadruk op de onderliggende psychische problemen die vaak ten grondslag liggen aan de eetstoornis. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van psychomotorische therapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en ambulante begeleiding. Naast het psychologische behandeltraject vinden er afspraken plaats bij de kinderarts en diëtist.

let op: de libraz module kan alleen vergoed worden indien uw zoon/dochter ingeschreven staat en woonachtig is in de gemeenten in Regio Centraal Gelderland (Arnhem e.o.)

Scroll naar boven