ASS (autisme) groep

ASS-PMT groep psycho-educatie

De ASS (autisme)-groepstraining wordt aangeboden door een orthopedagoog en psychomotorisch therapeut. Dit betekent dat er tijdens de trainingen wordt afgewisseld tussen momenten van theorie en in beweging zijn door middel van ervaringsgerichte opdrachten. Op deze manier wordt er gewerkt aan verschillende doelstellingen. Daarbij leren we de kinderen om op een positievere manier met hun autisme om te gaan. Zo wordt er gewerkt aan het vergroten van de zelfcontrole, het aan voelen komen van oplopende spanning en positief leren denken. Er zijn tevens twee ouderavonden waar de ouder(s)/verzorger(s) van de deelnemende kinderen/jongeren worden uitgenodigd.

Naast de leermomenten die de kinderen tijdens de training opdoen krijgen zij ook opdrachten mee om thuis aan de slag te gaan met de doelen van de training.

De training bestaat uit:

  • 5 groepstrainingen                       (1,5 uur)
  • 2 ouderavonden                           (1,5 uur)
  • 1 individuele evaluatie                (45 min)

(met ouders, betrokken orthopedagoog, en 1 van de groepstrainers)

Evaluaties

Individuele evaluaties worden apart gepland.
De data en locatie waarop deze plaatsvindt zijn te vinden onder de kalender!

Scroll naar boven